VCSV Kringleiers is mooi getooi!

THINK gesigmaskerThe UCSA has a message for all the Alies... and it is written on their face masks! Each group leader received a facemask with the acronym T.H.I.N.K on it. Its purpose is to encourage its user to think before one speaks is it: True, Helpful, Inspiring, Necessary or Kind? The Bible teaches us that words can be powerful weapons therefore we should speak life over others. Die kringleiers hoop om hierdie jaar Hoop-Draers te wees van God se woord en altyd die belangrikheid van woorde te besef. Die kringleiers sien uit om hul roeping as ‘Jesus-Followers’ uit te leef en nie net ‘Jesus-Fans’ te bly nie. Ons nooi elke Alie uit om betrokke te raak by die VCSV.

ANHS spog met uitstekende 2020 Matriekuitslae!

Elke onderwyser sal 2020 onthou  as die jaar waar hul moes aanpas of agter bly! Die lockdown en afstandleer was vir beide leerders en onderwysers ‘n groot kopseer maar hierdie matrikulante het bewys dat niks hul onder kry nie! Graag wil ons spog met ons pragtige uitslae van 2020:

Ons spog met 65 vakonderskeidings, 65 kandidate voldoen aan die minimum vereistes vir verdure baccalaureus graadstudies, 17 leerders kwalifiseer vir verdere diplomasertifikaatstudies en 2 kwalifiseer vir hoërsertifikaatstudies.

Ons spog dus met ‘n goeie 96,5% slaagsyfer vir 2020.

Nege leerders behaal 2 vakonderskeidings elk en tien ander leerders behaal 1 vakonderskeiding elk.

Baie geluk met hierdie puik uitslae! Ons Alie harte bars van trots. Dit was ‘n uitdagende jaar maar julle het koning gekraai! Goedheid en guns op jul pad vorentoe, Matrieks 2020!

Landsdiens Dancing Queen!

Kayla Stephenson LandsdiensTydens lockdown het ons landsdiensaktiwiteite voortgegaan al kon ons nie bymekaar kom nie. Oos-Kaap Landsdiens het twee kompetisies vir die streek aangebied. Die eerste was ‘n T-hemp ontwerp kompetisie wat Marnus Snyman gewen het. Die tweede aktiwiteit was ‘n lockdown dans kompetisie. Die Landsdieners het baie inisiatief aan die dag gelê en moes hulle danse op video vasvang en aanstuur na Tonie Botha (Oos-Kaap voorsitter) vir beoordeling. Weér het ons klub koning gekraai. Baie geluk aan Kayla Stephenson wat die wenner van die kompetisie is. R250 is ‘n lekker prys!