Alies praat die aand aan die brand

Senior Redenaars wenners

Alieland se Interne Redenaarskompetisie is altyd ‘n hoogtepunt op die kalender. Daar is weke lank voorbereiengeoefen. Dit is ‘n grootsaak om voor ‘n gehoortestaanenjoumeningte lig. En het die Alieshulleniegoed van hultaakgekwytnie.

In die Juniorafdeling was MinayCloetederde, MarnusSnymantweedeen Jana Schoemaneerste, al drie met uitstekendetoesprake.

By die seniors was die kompetisiestrafen was die beoordelaars se taak bitter moeilik. Uiteindelik was Jody Verweyderde, SimthandileNdululatweedeen Shiri Wiessie as beste ANHS Redenaar van 2020 aangewys.

ANHS bedankgraag die beoordelaars, naamlikmnr. Charles van Rooyen, juffrou Jana Venter enjuffrou Cara Roussouw. Die kultuurbestuur van die skoolonderleiding van Shiri Wiessie word ookhartlikbedankvir al hullemoeiteom die aandte reël.