School Fees

ONDERRIGGELD

KOSHUISFOOIE

R11 400 p.j.

R1 200 eerste verpligte paaiement betaalbaar Januarie

R1020 p.m. / 10 maande

R5 000 per kwartaal of

R2 000 p.m. / maande

TUITION FEES

HOSTEL FEES

R11 400 p.a.

R1 200 compulsory first instalment payable in January.

R1020 p.m. / 10 months

R5 000 per term or

R2 000 p.m. / 10 months

Gelde verhoog jaarliks met ± 10%  /  Yearly increase of ± 10%