School News

ANHS learners Attends TRAILBLAZER youth camp

Trailblazer Youth Camp participantsThe department of Sport and Recreation in its vision encourages an active and winning nation. It therefore promotes a healthy life style through sport and recreation activities by encouraging participation of youth in sport and recreation through various activities; furthermore, promotes a sense of togetherness and social cohesion. Sport and Recreation South Africa hosted the 7th Edition of the National Youth Camp from the 1st – 8th December 2018.

Five ANHS learners nl, Shannon Povall, Irene Dewing, Anke Smit, Lara Jansen van Rensburg and Annique Leeuskieter participated in this camp.

The camp was held in Jeffreys bay and the learners where kept busy with physical activities and social activities. They were empowered to become leaders in their different school with the he motto: Jeug kan! Youth Can!

Pragtige uitslae vir ANHS klas van 2018

mfhandler92 Graad 12 leerders het die matriekeindeksamen in November 2018 geskryf, ‘n 93.5% slaagsyfer is behaal. 68,6% van die leerders (59 leerders) kry matrikulasie vrystelling, wat beteken dat hulle kwalifiseer om ‘n graad kursus aan ‘n Universiteit te studeer.


Baie geluk aan JC Schoeman wat ‘n A gemiddeld (82,7%) en 7 vak A’s behaal het. Hy behaal A gemiddeldes vir Afr. HT, Eng. EAT, L.O, CAT, IG, Aardrykskunde en Lewenswetenskappe, hy behaal ‘n C vir Wiskunde.
Cleo Wilson kort slegs 2 punte om ook ‘n gemiddelde A te verwerf (79,7%), sy behaal 5 vak A’s vir Eng EAT, Wisk, L.O, Lewenswetenskappe en ‘n B vir Fisiese Wetenskappe en 2 C’s vir Afr. HT en Aardrykskunde.
Nege leerders slaag met B-gemiddeldes (70%+) en 22 leerders slaag met C-gemiddeldes (60%+). Leerders behaal 44 A (vlak 7) vaksimbole.


Die vaksimbole is as volg behaal:

Lewensorientering – 12
Eng. Eerste Addisionele Taal – 3
Afrikaans Huistaal – 1
Afrikaans Eerste Addisionele Taal – 1
Wiskunde – 2
Wiskundige Gelentterdheid – 1
Rekeningkunde – 1
Gasvryheidstudie – 1
Lewenswetenskappe – 7
Geskiedenis – 6
IG – 2
Drama – 1
Toerisme – 4
CAT – 1
Aardrykskunde – 1

Baie geluk aan die volgende leerders wat ook pragtig presteer het.

Tammy Kumm – 4 A’s vir Eng EAT, LO, Gasvryheid en Lewenswetenskappe, sy behaal 2 B’s vir Afrikaans HT en Rekeningkunde an ‘n C vir Wiskunde en ‘n D vir Fis.Wet.
Arnomi Odendaal – 4 A’s vir LO,IG, Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe, sy behaal B’s vir Eng EAT en Gasvryheid en ‘n C vir Afr. HT.
Congratulations to Motheo Selebedi who achieved 3 A symbols for LO, Dramatic Arts and Life Scienses.
Baie leerders het reeds aansoek gedoen vir die hermerk proses waarna die uitslae weer aangepas sal word.

Melding moet gemaak word van Joane Odendaal wat ‘n Top 3 klasposisie behaal het in 2018. Sy kon weens mediese redes nie eksamen skryf nie en sal haar eksamen op ‘n latere stadium voltooi.

Baie geluk aan elke leerder met sy/haar pragtige prestasies.

Graad 8 Landsdienskamp

Die graad 8 Landsdieners het die naweek van 26-28 Oktober gaan kamp op Steepside, naby Rhodes. Hulle was baie gelukkig met die weer, want die vorige naweek was dit minus 8 grade daar.


Die Vrydag na die kamp opggeslaan is, het hulle die area verken op ‘n kort staptog en oor die hangbruggie geloop. Na heerlike worsbroodjies vir aandete is daar weer ‘n ent gestap sodat die sterre bestudeer kon word en die pragtige maan opkoms ook mooi gesien kon word. Die aand is daar gesellig saam verkeer en die kampers moes gewoond raak dat daar nie elektrisiteit is nie.
Saterdagogend was almal vroeg uit die vere en na godsdiens en ‘n integriteit-aktiwiteit het hulle na die San-tekeninge toe gestap. Met die terugkeer was almal warm gestap en kon daar heerlik in die rivier baljaar en afgekoel word. Na ‘n piekniekmiddagete het hulle handwerk gedoen en die res van die middag die natuur geniet, geswem en speletjies gespeel. Die kampers moes self hout bymekaarmaak en hulle potjiekos vir die aand maak. Na ete kon hulle lekker “marshmallows” braai.

Sondagoggend moes die kamp afgeslaan word en die terrein skoongemaak word, voor die lang pad huis toe aangedurf is. Die kampers het hul eerste Hoërskoolkamp terdee geniet!
Baie dankie aan Juffrou Zizi Rens, Mnr Bennie Rens en Juffrou Meyra Venter wat die kamp gereel en meegemaak het.