School News

BELANGRIKE DATUMS - 3E KWARTAAL - 2018

JUNIE  
24 O.19 VKB Rugby - Reitz (24/06 - 28/06)
25 Landsdiens Provinsiale Kamp (25/06 - 29/06)
27 O.14 Inland Hokkie - Bloemfontein (27/06 - 1/07)
JULIE  
1 O.14 Grens Hokkie (seuns) - Bloemfontein (1/7 - 5/7)
  O.14 & O.16 Provinsiale Netbal - Sun City (1/7 - 6/7)
O.16 & O.18 Inland Hokkie - Bloemfontein (5/7 - 9/7)
8 Rugby: Akademieweek - Paarl (8/7 - 14/7)
17 SKOLE HEROPEN - Dag 2
  Koshuis Ouervergadering & Koshuiskomitee-vergadering
21 Alies vs Hangklip FNB Classic Clashes: Hokkie, Netbal & Rugby  - tuis
23 Sport- en kultuurfoto's
  Hokkie: Seuns o.15 & 0.18 vs JF - weg
27 Alies vs GHS: Netbal & Hokkie  -  tuis
  Landloopliga 5
28 Alies vs Cathcart: Netbal, Rugby & Sokker - weg
30 Hokkie: Seuns 0.15 vs Martie du Plessis - weg
               Seuns 0.18 vs Sand du Plessis - weg
AUG  
2 Drama-aand
3 Landloopliga 6
  Seuns hokkie toer - PE (3 - 5/08)
4 Luggeweerskiet: Prysskiet 5 - Bloemfontein
6 Gr 10 Drama - ATKV - Bloemfontein (6/08 - 11/08)
8 Kultuurbeheervergadering
9 Vrouedag  /  Drama: Deon Opperman (9/8 - 11/8)
15 Bloedskenk
  Interkleure Vasvra en Geesbousokkie
  O.18 Seuns hokkie vs Cradock - tuis
17 "Big Brag"
18 Interskole vs Burgersdorp: Hokkie, Netbal & Rugby - tuis
  Sokker: 1e span vs Lady Grey 
  Vrystaat Landloopkampioenskappe
  Luggeweerskiet:  Prysskiet Semi-finaal - Bloemfontein
IMPORTANT DATES - 3rd TERM 2018
   
JUNE  
24 u.19 VKB Rugby - Reitz (24/06 - 28/06) 
25 Land Service:  Provincial Camp (25/06 - 29/06)
27 u.14 Inland Hockey - Bloemfontein
JULY  
1 u.14 Border Hockey (boys) - Bloemfontein (1/7 - 6/7)
  u.14 & u.16 Provincial Netball - Sun City (1/7 - 6/7)
5 u.16 & u.18 Inland Hockey - Bloemfontein (5/7 - 9/7)
8 Rugby:  Academy Week - Paarl (8/07 - 14/07)
17 SCHOOL OPENS (Day 2)
  Hostel Parent Meeting & Hostel Committee Meeting
21 Alies vs Hangklip FNB Classic Clashes: Hockey, Netball & Rugby - home
23 Sport and Culture Photos
  Hockey: Boys u.15 & u.18 vs JF - away
27 Alies vs GHS: Hockey & Netball - home
  Cross Country League 5
28 Alies vs Cathcart: Netball, Rugby & Soccer - away
30 Hockey: Boys u.15 vs Martie du Plessis - away
                       u.18 vs Sand du Plessis - away
AUG  
2 Drama Evening
3 Cross Country League 6
  Boys Hockey Tour - PE (3/8 - 5/8)
4 Air Rifle: Competition 5 - Bloemfontein
6 Gr 10 Drama - ATKV - Bloemfontein
8 Culture Committee Meeting
9 Women's Day  /  Drama:  Deon Opperman (9/8 - 11/8)
15 Blood Donation
  Inter Colour Quiz and sokkie
  Hockey: Boys u.18 vs Cradock - home
17 Big Brag
18 Inter-Schools vs Burgersdorp: Hockey, Netball & Rugby - home
  Soccer: 1st Team vs Lady Grey - home
  Cross Country: Free State Championships
  Air Rifle: Semi-final Competition  - Bloemfontein
20 Tennis vs Burgersdorp - tuis
  Eisteddfod @ Alies Kunsbeoordeling LAN - (20/08 - 25/08)
23 Beheerliggaamvergadering
24 Tennis: Marco Wasserman toernooi - Middelburg (24/08 - 25/08)
25 Drama Fondsinsameling
  Luggeweerskiet: Prysskietfinaal - Bloemfontein
27 Gr 12 Rekordeksamen begin - voorlopig
  Eisteddfod @ Alies LAN - (27/08 - 31/08)
31 VCSV Juniorkamp (31/08 - 2/09)
SEPT  
6-7 Graad 11-kamp
8 Landloop: ASA S.A. Kampioenskappe - PE
9 Hoofde Simposium ( 09/09 - 12/09)
24 Erfenisdag
25 Gr 12 Rekordeksamen eindig
27 Matriekafskeid
28 SKOOL SLUIT
29 Landloop: S.A. Skole Kampioenskappe
OKT  
9 SKOLE OPEN
  Koshuisvergadering: Ouers - 08:00
10 Koshuis Kersete
11 Leerlingraad-dinee
12 Lentebal
13 Top 10  Atletiek - Cradock
15 Koshuiskomiteevergadering - 08:00
  Gr 9-oueraand
16 Leerlingraad Damestee  /  Gr 12 "40 Days"
17 Gr 12 - Kerkdiens - 07:00
  ANHS Prysuitdeling (Oggend en Aand)
18-20 Buffelfees
20 Top 20  Atletiek - Hoërskool Jim Fouché - Bloemfontein
22 Gr 12 Eksamen begin
23 Gr 11 Eksamen begin - voorlopig
   
   
   
20 Tennis vs Burgersdorp - home
  Eisteddfod@Alies: Art Judging - ANPS (20/08 - 25/08)
23 Governing Body Meeting
24 Tennis: Marco Wasserman Tournament- Middelburg (24/08 - 25/08)
25 Drama Fundraising
  Air Rifle: Competition Final - Bloemfontein
27 Gr 12 Trial Exam starts - preliminary
  Eisteddfod@Alies ANPS  (27/08 - 31/08)
31 UCSA Junior Camp (31/08 - 2/09)
SEP  
6-7 Gr 11 Camp
8 Cross Country: ASA S.A. Championships - PE
9 Principals' Symposium (09/09 - 12/09)
24 Heritage Day
25 Gr 12 Trial Exam ends 
27 Matric Farewell
28 SCHOOL CLOSES
29 Cross Country: S.A. Schools Championships
OCT  
9 SCHOOLS RE-OPEN
  Hostel Meeting: Parents -  08:00
10 Hostel Christmas Dinner
11 Student Council Dinner
12 Spring Ball
13 Top 10 Athletics - Cradock
15 Hostel Committee Meeting -  08:00
  Gr 9 Parents' Evening
16 Student Council Ladies' Tea  /  Gr 12 "40 Days"
17 Gr 12 Church Service - 07:00
  ANHS Prizegiving (morning and evening)
18-20 "Buffelfees"
20 Top 20 Athletics - Jim Fouché High School - Bloemfontein
22 Gr 12 Exams start 
23 Gr 11 Exams start - preliminary

Seunshokkie

Die Seunshokkiespanne van Hoërskool Aliwal-Noord het  Maandag 30 Julie na Bloemfontein gegaan waar hulle onderskeidelik teen Sand du Plessis en Martie du Plessis gespeel het.

Die eerstespan het teen Sand du Plessis se eerstespan gespeel en in ‘n baie kompeterende wedstryd op die ou einde verloor 1-0. Elkeen van die seuns het hulle beste gegee vir volle duur van die wedstryd.

Die 0/15 span het hulle man gestaan teen die eerstespan van Hoërskool Martie du Plessis. In die eerste helfte het Martie du Plessis ‘n baie vinnige doel gekry maar dit het nie die Alies weerhou om terug te baklei nie. Die finale telling was 1 – 1. Ongelukkig weens tegniese foute het die wedstryd 4 minute vroeër opgehou. Juf Annemi is vasoortuig daarvan dat Alies die wedstryd sou kon wen.

Die seuns vertrek op Vrydag 3 Augustus op hul jaarlikse hokkietoer na Port Elizabeth. Baie sterkte aan julle elkeen.

Seunshokkie

CORSS COUNTRY NEWS

On Friday, 27 June, the ANHS cross country athletes participated in their fifth cross country league in Bloemfontien.  Congratulations to the following athletes who participated.

  • Robert Orrock (b14 – 4km) 15,36
  • Stephan du Toit (b14 – 4km) 16,29
  • Ashleigh Shaw (b14 – 4km) 16,50
  • Franco du Toit (b14 – 4km) 19,15
  • Sentle Thabatha (g17 – 4km) 22,58
  • William-James Orrock (b17 – 4km) 14,50

The last league will be on Friday 3 August in Bloemfontein.  Good luck to all the athletes participating at this league.