Landsdiens Rainbow Run!!

Die drie Landsdiensklubs in Aliwal het saamgespan en ‘n Rainbow Run tydens die Buffelfees aangebied.

 22kg verf, ‘n groot rugbyveld , ‘n kort roete en baie geesdriftige deelnemers het gesorg vir ‘n wonderlike ervaring! Almal het die “run” geniet van die jongste deelnemers tot die oudstes!

Baie dankie aan die Laerskool vir die gebruik van hul velde, al die onderwysers van Bollie Konyn, Nkosi Sikilela, Laerskool Aliwal-Noord en Hoërskool Aliwal-Noord wat gehelp het met verkoop van kaartjies. Dankie aan die reelingskomitee van die drie klubs vir jul harde werk, Chantel Lombard, JF Bosch, Meyra Venter, Marcelle Whittal, Nicol Basson, Bonnie Venter en SW Vorster! Dankie aan elke deelnemer wat dit so ‘n onvergeetlike ervaring gemaak het.