banking banner

Tariffs for 2017

Skoolgeld   Tuition fees   
 R8 400.00 p.j    R8 400 p.a  
 R1 000 eerste paaiement betaalbaar Januarie.    R1 000.00 first instalment payable in January  
 R740.00 p.m / 10 maande    R740.00 p.m / 10 months  
       
 Koshuisgeld    Hostel fees  
 R3 700.00 per kwartaal    R3 700.00 per quarter  
 OF    OR  
 R1 480.00 p.m / 10 maande   R1 480.00 pm / 10 months  
       
Gelde verhoog jaarliks met ± 10%   Yearly increase of ± 10%  

Contact Details

Physical Address

Somerset Street

Aliwal North

9750

Postal Address

P.O. Box 214

Aliwal North

9750

Contact No

Tel : 051 633 2073

Fax : 051 634 1669

 

office@aliwalhighschool.co.za

www.aliwalhighschool.com