Important Dates:

Due to the Covid-19 pandemic the school’s calander has shrunk and there is only a handful of important dates to take note of

15-19 June
Academic break of all online classes for Gr8 - Gr11

Amended School Calendar

Term 1

15 January – 18 March 2020

Term 2

8 June - 7 August 2020

Term 3

12 August – 23 September 2020

Term 4

5 October – 15 December 2020

Belangrike Datums

Weens die Covid-19 pandemie het die skool se kalender verklein en is daar slegs ‘n paar datums van belang

15-19 Junie
Akademiese breek van alle aanlynklasse vir G8 - Gr11

Gewysigde Skool Kalender

Kwartaal 1

15 Januarie – 18 Maart 2020

Kwartaal 2

8 Junie - 7 Augustus 2020

Kwartaal 3

12 Augustus – 23 September 2020

Kwartaal 4

5 Oktober – 15 Desember 2020