School Anthem / Skoollied

‘n Man wat getoon het heldemoed,

Besiel ons met heil’ge gloed;

Met sy hartlike daad,

En sy geesryke raad,

Om voort te streef

Alle vrees te verlaat

Is die Aliwal Hoërskool Leus!

“Ito, Audentior Ito!”

Up to the end of the play.

For the best part of life

Is the thick of the strife,

We’ll make that clear

To the world and his wife

In the Aliwal High School Way.

skool voor