Subject Choices / Vakkeuses

Vakkeuses HoĆ«rskool Aliwal-Noord  / Subject Choices Aliwal North High School

1 Afrikaans Huistaal
  Afrikaans Addisionele Taal
2 English Home Language
  English Additional Language
3 Wiskunde ~ Maths
  Wiskunde Geletterdheid
  Mathematical Literacy
4 Lewensoriƫntering
  Life Orientation
5 Aardrykskunde ~ Geography
  Gasvryheidstudies ~ Hospitality Studies
  Besigheidstudies ~ Business Studies
6 Lewenswetenskap ~ Life Sciences
  Geskiedenis ~ History
  Besigheidstudies ~ Business Studies
7 Lewenswetenskap ~ Life Sciences
  Fisiese Wetenskap ~ Physical Science
  Landbouwetenskap ~ Agricultural Science
  Rekenaartoepassingstegnologie ~ CAT
8 Rekeningkunde ~ Accounting
  Ingenieursgrafika en Ontwerp ~
  Engineering Graphics and Design
  Toerisme ~ Tourism
9 Dramatiese Kunste kan as 8ste vak gekies word
  Dramatic Arts can be taken as an 8th subject